SUBANG JAYA

NAMA Amir Yazman Abdul Rahman
NO. TELEFON 012-284 0042
EMAIL amiryazman@gmail.com
KELAYAKAN N
PENGALAMAN MENGENDALIKAN PROGRAM: Jk8 – Jk11

DF4

KAWASAN DIETFIT Subang Jaya
TEMPAT LATIHAN DIETFIT ADVANCE 5 Subang Jaya & Bukit Antarabangsa
YURAN 260
HARI LATIHAN DIETFIT ADVANCE 5 Selasa, Khamis
MASA LATIHAN DIETFIT ADVANCE 5 8.35pm – 9.45pm
FACEBOOK Coach Amir Yazman
INSTAGRAM Coach Amir Yazman