• Terdiri dari dietitian, fisioterapi dan jurulatih berpengalaman.
  • Menerapkan gaya pemakanan sihat yang sesuai untuk setiap lapisan masyarakat dan organisasi;
  • Meningkatkan kesedaran msayarakat serta organisasi tentang kepentingan pemakanan dan kesihatan dalam meningkatkan prestasi kerja seharian; dan
  • Menjadikan pemakanan sihat dan senaman sebagai gaya hidup yang senang serta praktikal dalam setiap situasi.